Maaltijdcheque

 • Door de Maaltijdcheque kunnen werkgevers een bijdrage leveren aan de maaltijdkosten van hun personeel. Hij kan gebruikt worden om maaltijden of gebruiksklare voedingswaren te kopen.
 • Maaltijdcheques zijn een sociaal, niet-belastbaar voordeel voor de werknemer, gebonden aan een aantal voorwaarden, als de werkgeversbijdrage per maaltijdcheque niet hoger is dan € 6,91. Een sociaal, niet-belastbaar voordeel voor de werknemer is per definitie een fiscaal niet-aftrekbare uitgave voor de bedrijven.
 • Sinds 1 januari 2016 voorziet de wet echter dat € 2 van de werkgeversbijdrage per maaltijdcheque aftrekbaar is als beroepsonkost. Bijvoorbeeld: de werkgeversbijdrage tot de maaltijdcheque bedraagt € 4,91: € 2 is aftrekbaar en € 2,91 is niet aftrekbaar.
 • Als aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan, wordt de Maaltijdcheque niet als loon beschouwd en is het zowel voor de werkgever als voor de begunstigde volledig vrijgesteldvan sociale lasten (K.B. 3/2/1998, aangevuld door K.B. 18/1/2003 en het K.B. 12/3/2009).
  • De toekenning ervan moet voorzien worden in een collectieve of individuele overeenkomst
  • Het aantal toegekende cheques moet overeenstemmen met het aantal gepresteerde dagen
  • De cheque moet worden afgeleverd op naam van de begunstigde
  • De cheques moeten vermelden dat ze 12 maanden geldig zijn en dat ze uitsluitend gebruikt kunnen worden voor maaltijden of gebruiksklare voedingswaren
  • De werkgeversbijdrage bedraagt maximaal € 6,91
  • De werknemersbijdrage bedraagt minimaal € 1,09

Historiek

Cijfers

 • Globale markt in 2020:
  • € 2,58 miljard aan uitgiftevolume
  • 394 miljoen uitgegeven titels
  • 2.125.000 dagelijkse gebruikers ofwel 50% van de werknemers in België
  • 119.000 ondernemingen
  • 26.000 aangesloten handelaars
 • Nominale waarde van de maaltijdcheque:
  • Die is samengesteld uit de bijdrage van de werkgever en de bijdrage van de werknemer en bedroeg in 2020 gemiddeld € 6,57.
  • De bijdrage van de werkgever is beperkt tot € 6,91 sinds 01/01/2016 (voorheen was dat € 5,91 ), die van de werknemer bedraagt minimaal € 1,09.
 • Voornaamste kenmerken:
  • Enkel in elektronisch formaat
  • Aangepaste maaltijdformule
  • Heldere en aantrekkelijke toekenningsvoorwaarden
  • Sociaal voordeel met motiverend karakter.
  • Extra koopkracht.
  • Gunstige invloed op absenteïsme.
  • De maaltijdcheque wordt gebruikt in arbeidsintensieve sectoren, de horeca en voedingszaken over het hele land, en genereert er een gebudgetteerde en gecontroleerde omzet.
 • Evolutie van de markt in België:
  • In 1985: € 166 miljoen.
  • In 1995: € 518 miljoen.
  • In 2000: € 749 miljoen.
  • In 2005: € 1.135 miljard.
  • In 2010: € 1.725 miljard.
  • In 2011: € 1.800 miljard.
  • In 2012: € 1.800 miljard.
  • In 2013: € 1.937 miljard.
  • In 2014: € 1.963 miljard.
  • In 2015: € 2.027 miljard.
  • In 2016: € 2.225 miljard.
  • In 2017: € 2.420 miljard.
  • In 2018: € 2.580 miljard.
  • In 2019: € 2,65 miljard.
  • In 2020: € 2,58 miljard.

Deze evolutie stemt haast overeen met een jaarlijkse groei van 8% en dit al 12 jaar lang.

Elektronische maaltijdcheques

Sinds het K.B. van 12.10.2010 werd er een wettelijk kader gevormd om de werking te regelen van de gedematerialiseerde maaltijdcheques, d.w.z. onder de vorm van een kaart of een ander middel. De uitgevers moeten erkend zijn volgens de bepalingen van het betreffende Koninklijk Besluit . Het wettelijke kader is identiek aan dat van de papieren versie (geldigheid van 18 maanden, werkgeversbijdrage van max. € 6,91, € 2 aftrekbaar, …), met toevoeging van enkele bijzonderheden:

 • De titels worden maandelijks vanop afstand geladen op een virtuele rekening die enkel gebruikt wordt voor elektronische maaltijdcheques.
 • Ze worden opgebruikt volgens de volgorde van geldigheid, te beginnen met de oudste.
 • Het saldo van een gedeeltelijk gebruikte cheque blijft beschikbaar op de rekening en wordt prioritair aangewend bij de volgende transactie.
 • De begunstigde moet ten minste 10 dagen voor het vervallen van zijn maaltijdcheque verwitigd worden.

Daarbovenop garandeert het Koninklijk Besluit de volgende bepalingen:

 • De kost mag niet hoger zijn als voor het papier, en dit zowel voor de bedrijven als voor de handelszaken
 • De werknemer is verzekerd van het gratis systeem

Te downloaden documenten :