Actualiteit

54% van de ecocheques gebruikers heeft meer oog voor ecologische belangen

Top 10 productcategorieën die door de Belgen het meest worden gekocht met hun ecocheques

Belgen gebruikten in één week het equivalent van 3,5 miljoen euro maaltijdcheques in de horeca

Brussel, 17 juni 2020 - Een week na de heropening van restaurants in België hebben maaltijdchequegebruikers maar liefst 3,5 miljoen euro uitgegeven in de Horeca. Dat tonen de cijfers van de drie uitgevers van maaltijdcheques in België (Edenred, Monizze en Sodexo) aan.

Media Alert : De Raad van State bevestigt uitzonderlijke verlenging van geldigheid van cheques

Na een positief advies van de NAR, in navolging van de aanbevelingen van VIA (de overkoepelende federatie van de titels), heeft de Raad van State het Koninklijk Besluit van 29 mei goedgekeurd, dat op 9 mei door de ministers van Tewerkstelling en Sociale Zaken werd ondertekend.

De Raad van Ministers zal morgen de uitzonderlijke verlenging van de geldigheid van de cheques bevestigen

De verlenging van de geldigheidsdatum met terugwerkende kracht van ecocheques, maaltijdcheques, cadeaucheques en sport- & cultuurcheques is goed nieuws voor de koopkracht van de Belgische consumenten.

De maaltijdcheque speelt een essentiële rol in de koopkracht van de Belgen en de economie van ons land

Eén op de twee Belgen wacht op de ontvangst van zijn maaltijdcheques vooraleer hij voedingswaren gaat inkopen. Dat blijkt uit een studie, uitgevoerd door Listen bij een representatieve steekproef van 1.641 werknemers-begunstigden in België, op vraag van VIA, de overkoepelende vereniging van uitgevers van maaltijdcheques.

Hoe vermindert u uw ecologische impact tijdens de kerstperiode?

Door enkele eenvoudige tips te volgen, is het mogelijk om tot 392 kilogram CO2 te besparen tijdens de kerstperiode. Dat is het equivalent van autorit van Brussel naar Marseille en terug. Meer aandacht voor het milieu zou een optimaal cadeau zijn voor onze planeet tijdens deze feestelijke periode.

De ecocheque als Europese Best Practice !

En dossier betreffende de ecocheques werd gepubliceerd op de website van het platform voor de uitwisseling van goede praktijken op het gebied van circulaire economie dat werd opgericht door de Europese Commissie en het EESC. Een mooie erkenning van de impact van een 100% Belgisch initiatief !

De ecologische impact van de start van het schooljaar

Par student is het mogelijk om het CO2-equivalent van een retourvlucht Brussel-Barcelona uit te sparen : 582 kg CO2

NAR - Perscommuniqué - 16 juli 2019

De Nationale Arbeidsraad is op 16 juli 2019 om 16 uur in plenaire zitting samengekomen onder het voor- zitterschap van de heer P. Windey.

De Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan de collectieve arbeidsovereenkomst nr.98/6totwijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques en het bijbehorende advies nr. 2.136
...

1 uitgegeven euro ecocheques is goed voor een besparing van 1 kg CO2

Het gebruik van ecocheques in 2018 laat een besparing toe van 230.000 ton CO2. Dit vertegenwoordigt gemiddeld een besparing van 1,01 kgCO2 per euro ecocheques gespendeerd in de handel in België. LED-verlichting, isolatieproducten en groot elektro leveren de grootste bijdrage aan de CO2-besparingen door het gebruik van ecocheques.

Belgische consument koopt milieubewuster dankzij ecocheque

De ecocheque heeft een bewezen positieve invloed op het aankoopgedrag van de consument in België. Dankzij de ecocheques hebben meer dan de helft van de werknemers die ecocheques ontvangen, meer aandacht voor milieubelangen. In slechts twee jaar tijd is er een significante toename van 15 procentpunten (van 39% in 2017 naar 54% in 2019) . De impact van het bezit van ecocheques op het aankoopgedrag van de consumenten werd recent door de Universiteit Hasselt en Indiville cvba onderzocht.

Twee miljoen werknemers in Belgie maakten in 2018 gebruik van maaltijdcheques

VIA, de Belgische Voucher Issuers Association, kondigt aan dat haar leden in 2018 de kaap van twee miljoen maaltijdcheque-gebruikers hebben bereikt. Dit nieuwe record bevestigt het succes van de maaltijdcheque als versterking van de koopkracht van de werknemers en van het concurrentievermogen van bedrijven, restaurants en voedingszaken in België.

Weekend van de klant: 18 miljoen euro aan ecocheques en maaltijdcheques uitgegeven in belgische winkels.

Tijdens het Weekend van de Klant, een initiatief van Comeos, UCM en Unizo dat van shopping een feest maakt, hebben 565.000 consumenten hun maaltijdcheques en ecocheques uitgegeven bij de Belgische handelaars voor een totaalbedrag van meer dan 18 miljoen euro.

Eco-cheque: eindelijk terug naar sociaal overleg – Feb 2017

Vandaag, 14 februari, heeft de meerderheid in de parlementaire commissie beslist om het wetsvoorstel voor de afschaffing van de eco-cheques voor te leggen aan de sociale partners. Als vereniging van de uitgevers van eco-cheques kan VIA Belgium zich achter deze beslissing scharen, die de principes van het sociaal overleg in België respecteert.

Digitalisering van de eco-cheques: een succes !

In 5 jaar is de populariteit van ecocheques alleen maar gegroeid. Meer dan 80.000 bedrijven maakten er in 2016 gebruik van – goed voor 1,6 miljoen werknemers (10 procent groei t.o.v. 2015). Het volume liep in 2016 op tot 232 miljoen euro (15 procent groei t.o.v. 2015). 10 nieuwe sectoren namen ecocheques op in hun cao.

Elektronische ecocheques in 2016

Vanaf 1 januari 2016 kunnen de ecocheques in elektronisch formaat of in papieren versie worden uitgegeven. Het voorstel, dat werd ingediend door Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en gesteund door de sociale partners, werd in de ministerraad goedgekeurd. VIA (Voucher Issuers Association), de Belgische vereniging van uitgevers van maaltijd- en ecocheques, verwelkomt deze beslissing die een opportuniteit is voor administratieve vereenvoudiging, zowel voor de bedrijven en hun werknemers als voor de handelaars.

Jonge HORECA-ondernemers overtuigd van elektronische maaltijdcheques

Binnen 100 dagen, vanaf 1 januari 2016, zijn er geen papieren maaltijdcheques meer, alleen nog elektronische. Duizenden winkels en restaurants aanvaarden ze al. Een dienst waarvan jonge ondernemers in de sector steeds vaker gebruikmaken. Om de administratieve rompslomp te vereenvoudigen, hebben VIA, de vereniging van uitgevers van maaltijdcheques, en de HORECA-federaties een online platform ontwikkeld. Niets dan voordelen dus voor de consument, die met zijn cheques in een steeds groter netwerk terechtkan.

Geslaagde introductie van de elektronische maaltijdcheques

95% van de werknemers gebruiken reeds de elektronische maaltijdcheques.

Vanaf 1 oktober zal de maaltijdcheque enkel in elektronische vorm bestaan. De papieren maaltijdcheques zullen nog tot 31 december 2015 worden aanvaard in de winkels en restaurants. Op enkele weken voor deze deadline, maakt VIA, de vereniging van de uitgevers, een positieve balans op wat betreft de overgang van de papieren maaltijdcheque naar zijn elektronische vorm. VIA wilt eveneens de bedrijven, die de aanvraag nog niet hebben ingediend bij hun uitgever, er aan herinneren om de wettelijke termijn te respecteren opdat hun werknemers het extralegaal voordeel kunnen behouden.

De introductie van de elektronische maaltijdcheques is geslaagd. De sectorale cijfers die vanmorgen zijn voorgesteld door de DAV (Dienst Administratieve Vereenvoudiging) tijdens de Nationale Arbeidsraad (NAR) tonen dat eind augustus, 1,76 miljoen werknemers (65%) over elektronische maaltijdcheques beschikten. Meer dan 58.000 bedrijven (88%) zijn overgestapt naar het nieuwe systeem en 18.000 (60%) handelszaken en restaurants aanvaarden de elektronische maaltijdcheques.

De uitgevers stellen alles in het werk om een conversie van 100% te bereiken. Hun teams, gesteund door de sociale partners, communiceren volop deze informatie naar de werkgevers opdat zij niet tot het laatste moment wachten om over te stappen naar de elektronische kaart. Er wordt speciale aandacht geschonken aan de KMO’s om hen te helpen met deze overgang. Op het terrein wordt het aanvaardingsnetwerk elke dag groter met nieuwe ketens, winkels en restaurants die de elektronische maaltijdcheques aanvaarden.

Aankopen met ecocheque: nieuwigheden!

De lijst van aankopen die mogelijk zijn met ecocheques werd onlangs herzien door de Nationale Arbeidsraad (NAR).

Staan nu op de lijst: tweedehandsmeubilair, -boeken en -kleding, alsook toeristische infrastructuur met het label Green Key/Groene Sleutel/Clé verte en deelfietsen en -auto’s zonder chauffeur. Wat de aanleg van tuinen en terrassen betreft, vermelden we als nieuwkomers op de lijst grastegels en waterdoorlatende tegels (aankoop en plaatsing).

Bovendien werden ook de mogelijkheden voor de aankoop van elektrische huishoudtoestellen vereenvoudigd: voortaan wordt het energielabel de referentie bij aankoop. Afzuigkappen, ovens en stofzuigers werden nu ook toegevoegd aan de lijst, met daarop huishoudelijke wasmachines en droogtrommels. We vermelden eveneens dat ook sodamachines en hun accessoires deel uitmaken van de lijst.

En ook nieuw op de lijst zijn de hogerendementsketels, het hogerendementsglas, thermostaatkranen, energie-audits en systemen voor hernieuwbare energie zoals zonnepanelen en zonneboilers, warmtepompen.

Deze nieuwe aankopen zullen mogelijk zijn vanaf 1 juni.

We herinneren er nog even aan dat 1,450 miljoen werknemers elk jaar ecocheques ontvangen voor een bedrag van 200 miljoen euro. Momenteel worden de ecocheques aanvaard in 10.200 handelszaken en 80.000 bedrijven stellen ze ter beschikking van hun personeel.

Maaltijdcheques: het debat werd reeds beslist door het parlement en de Sociale partners

Een aantal maanden geleden werd een gelijkaardig wetsvoorstel ter afschaffing van de maaltijdcheques verworpen, na onderzoek in het Parlement en in de Raad Economische en Fiscale Zaken. Deze beslissing steunde op diverse economische studies, alsook op het advies van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO) en de Nationale Arbeidsraad (NAR). Daarenboven hebben de NAR, de HRZKMO en de Raad voor het Verbruik zich uitgesproken voor een veralgemening van de elektronische maaltijdcheque en werd een Koninklijk Besluit uitgegeven op 29 juni 2014 dat de 100% overschakeling naar het elektronische systeem vastlegde op 1 oktober.

Naar 100 % elektronische maaltijdcheques

Het Koninklijk Besluit van 24 juli 2014 voorziet de stopzetting van de papieren maaltijdcheques op 30 september 2015. Vanaf 1 oktober 2015 mogen alleen nog elektronische maaltijdcheques worden uitgegeven. Hierdoor wordt België het eerste Europese land dat volledig overschakelt naar het elektronische formaat en zo kan profiteren van de administratieve vereenvoudiging en de economische voordelen die gepaard gaan met deze oplossing.
Vandaag vertegenwoordigen de elektronische maaltijdcheques reeds 50% van de maaltijdcheques in circulatie; 22.500 ondernemingen schakelden reeds over naar elektronische maaltijdcheques en meer dan 13.000 handelaars aanvaarden elektronische maaltijdcheques. De uitgiftebedrijven hebben een bijkomende omkadering voorzien voor de bedrijven en de handelaars bij de veralgemening van de elektronische maaltijdcheques.

De maaltijdcheques? Nog!

Het wetsvoorstel dat de maaltijdcheques wou vervangen door een nettovergoeding werd op 12 maart verworpen door de Commissie voor de Financiën en de Economische Zaken in de Senaat. De sociale partners (vakbonden en werkgeversvertegenwoordigers) hebben gewezen op de voordelen van de maaltijdcheques en hebben in het bijzonder gewezen op de oplossing van de elektronische maaltijdcheques. De uitgevers van de maaltijdcheques zijn verheugd om deze motivatie-oplossing verder te kunnen zetten en staan klaar met een luisterend oor voor je opmerkingen en suggesties om hun dienstkwalietit te verbeteren.

Het maaltijdcheque-dossier moet tussen de handen van de sociale partners blijven

VIA, de vereniging van de uitgevers van maaltijdcheques, is verbaasd over het standpunt van Rik Daems en Etienne Schouppe  voor de vervanging van de maaltijdcheques door een nettovergoeding.

VIA herinnert eraan dat de beslissing om het huidige systeem van maaltijdscheques af te schaffen de bevoegdheid is van de sociale partners. Welnu, zowel de vakbonden als de werkgevers hebben zich uitgesproken voor het behoud van de maaltijdcheques, met als argument dat de afschaffing van de maaltijdcheques een ernstig risico inhoudt voor de Belgische economie.

Het is vooral vreemd dat de twee Senatoren zich daarvoor baseren op een studie van de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging (DAV), en dit terwijl deze studie met als titel  “Veralgemening van de elektronische maaltijdcheques” in werkelijkheid pleit voor het behoud van de maaltijdcheques, op voorwaarde dat men overschakelt naar een veralgemeende gebruik van de elektronische maaltijdcheques.

De studie raadt de invoering van een netto-vergoeding af want deze houdt meer nadelen in dat de elektronische maaltijdcheques. De studie beklemtoont dat de elektronische maaltijdcheques, die werden ingevoerd in 2011 en die vandaag meer dan 40% van de transacties vertegenwoordigen, beantwoorden aan de 2 belangrijkste bekommernissen van de Senatoren.  De elektronische maaltijdcheques laten inderdaad toe om de administratieve kosten voor de handelaars en de bedrijven drastisch te verminderen, en tegelijk het risico op diefstal of verlies voor de werknemers tot nul te herleiden.