“Burger”-cheques

Diverse cheques gefinancierd door openbare instellingen als concrete toepassing van een specifiek beleid om de lokale economie aan te zwengelen, jobcreatie te bevorderen, zwakke of verzwakte bevolkingsgroepen te helpen, iedereen toegang te verschaffen tot culturele en sportieve activiteiten.

De uitgevers stellen overheden en collectiviteiten niet-geldelijke, op maat uitgewerkte middelen ter beschikking, om de verdeling van openbare steun en subsidies te beheren en te controleren.

  • Ticket S
   Een discrete en waardevolle maatschappelijke hulp voor personen die een onzeker bestaan leiden (kandidaat-vluchtelingen, werklozen, ontvangers van een integratie-uitkering, …). Het Ticket S wordt gefinancieerd door de instellingen en stelt de ontvanger in staat om voeding of kledij te kopen.
  • Ticket à la Carte®
   Om een sociaal beleid te ontwikkelen dat helemaal past bij uw imago of om een specifieke hulp te organiseren, hebben de uitgevers globale technische oplossingen in petto.
  • De Dienstencheque
   Dit systeem wordt gesubsidieerd door de Regio’s. Het biedt elke particulier die in België is gedomicilieerd de mogelijkheid om tegen een voordelig tarief huishoudhulpprestaties te betalen. De gepresteerde werken of diensten zijn enkel bedoeld voor privégebruik.
  • PWA-cheques- Buurtdiensten als middel tot professionele re-integratie. Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA), aanwezig in elke gemeente (of gemeentegroep), organiseert en beheert in samenwerking met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) bepaalde activiteiten die niet voorzien zijn in het reguliere arbeidscircuit, zoals: klein onderhoud, administratieve hulp, oppas en begeleiding van kinderen of zieke personen.
  • Opleidingscheques
   De bedoeling van deze cheque is het verbeteren van de veelzijdigheid van werknemers op de arbeidsmarkt. Werknemers uit het Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen met deze cheques een vrijwillige opleiding volgen. De helft wordt door de werknemers zelf betaald, de andere helft is ten laste van de overheid.
  • Opleidingscheques voor het opstarten van een bedrijf
   Dit initiatief wil de creatie van nieuwe banen bevorderen door personen die zich als zelfstandige willen vestigen of een eigen onderneming willen oprichten gedurende de hele opstartfase een handje te helpen. De kostprijs van de gespecialiseerde opleidingen en individuele begeleiding is voor 80% ten laste van het Waals Gewest.
  • Jacobuscheques
   Met dit initiatief wil de gemeente Kapellen het gebruik van haar infrastructuren en gemeentediensten aanmoedigen.
  • Milieucheques
   Het idee voor dit hulpmiddel voor het beheer van huishoudelijk afval komt van de stad Bergen. Intussen hebben andere gemeentes dit systeem overgenomen om zo de kwaliteit van het leefmilieu te verbeteren.
  • Vuilniszakcheques
   De stad Binche heeft een systeem van milieucheques in juni 2010 ingevoerd: elk gezin heeft een milieucheque ontvangen,geldig voor éénrol vuilniszakken, te gebruiken bij de lokale handelaars.
  • Taxicheques
   Dit project is een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het heeft als doel begunstigden de mogelijkheid te bieden zich makkelijk te verplaatsen per taxi, binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of voor een rit die van daaruit vertrekt.
  • De Opleidingscheque
   De Waalse ondernemingen zijn actief in een wereld die voortdurend verandert. Om competitief en performant te blijven, is het dus zaak om hun personeel op te leiden. Om deze ondernemingen aan te moedigen om in vorming te investeren, komt het Waalse Gewest tussenbeide a rato van € 15 per gevolgd opleidingsuur.
  • De kmo-portefeuille, een goede zaak!
   De kmo-portefeuille werd door de Vlaamse regering ingevoerd ter vervanging van de BEA-maatregel en andere opleidings- en adviescheuqes die daarvoor bestonden. Deze steunmaatregel is voornamelijk gericht op de verbetering van het beheer van de kmo’s, vandaag en in de toekomst.