Leden

Edenred Belgium N.V.
Vorstlaan, 165/9
1160 Brussel
http://www.edenred.be

Sodexo Pass Belgium N.V.
Pleinlaan, 15
1050 Brussel
http://www.sodexobenefits.be

Monizze N.V.
Roger Vandendriesschelaan 18
1150 Brussel
https://www.monizze.be

Lid worden

Door lid te worden van de Voucher Issuers Association blijft u op de hoogte van innovaties in ons voortdurend veranderende werkgebied. De verhelderende toelichting bij de nieuwe wettelijke wijzigingen en bij de gevolgen ervan voor onze leden, en de terbeschikkingstelling van de resultaten van diverse enquêtes vormen belangrijke meerwaarden voor onze leden. Bovendien vormen de leden een krachtig netwerk, waarvan de wisselwerking de prestaties en de innovatie stimuleert. Voucher Issuers Association vertegenwoordigt tot slot ook onze sterk evoluerende sector in de gesprekken met de overheden en de andere belangrijke spelers op de markt. De VIA bestaat uit effectieve leden en toegetreden leden, die elk aan verschillende voorwaarden voldoen:

1. Effectief lid

 • Handelsonderneming die een rechtspersoonlijkheid geniet
 • Hoofdactiviteit: uitgifte en commercialisering van cheques
 • Hoofdactiviteit minstens 2 jaar uitgeoefend
 • Toetreding goedgekeurd door de meerderheid van de Raad van beheer, waarvan 3/4 van de leden aanwezig is
 • De statuten van de Voucher Issuers Association onderschrijven
 • De jaarlijkse ledenbijdrage voor de Voucher Issuers Association betalen
 • De effectieve leden vormen de Algemene Vergadering. Door dit feit hebben ze de bevoegheid om de statuten te wijzigen, bestuurders en commissarissen aan te stellen en te ontslaan, budgetten en rekeningen goed te keuren en leden uit te sluiten.

2. Toegetreden lid

Handelsondernemingen die aan alle toelatingsvoorwaarden voldoen die gelden voor de effectieve leden (zie punt 1), maar die nog geen twee jaar, doch langer dan één jaar actief zijn, kunnen toegelaten worden door de Beheerraad als toegetreden lid. De toegetreden leden worden uitgenodigd voor de Algemene Vergaderingen en hebben een raadgevende stem.

3. Praktisch

De Beheerraad beslist over de toelating van een lid, dat daarvoor zijn schriftelijke kandidatuur moet indienen. Bij te voegen stukken:

 1. Een exemplaar van de statuten van het bedrijf
 2. Een exemplaar van de vennotenlijst
 3. Een exemplaar van de ledenlijst van de Beheerraad
 4. Een exemplaar van de jaarrekeningen van de 3 voorbije boekjaren
 5. Een kort verslag dat de aard en het belang van de activiteit toelicht

Verzendingsadres voor de kandidatuur: Voucher Issuers Association, Pleinlaan, 15 – 1050 Brussel.