Cadeaucheques

Bij speciale gelegenheden kan de werkgever zijn personeelsleden een cadeaucheque schenken voor een bepaald bedrag. Mits naleving van enkele voorwaarden is de cadeaucheque vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen.

Volgens Claeys & Engels kunnen cadeaucheques beschouwd worden als sociale voordelen die vrijgesteld zijn van belastingen indien:

  • de cheques een kleine waarde hebben
  • en ze toegekend worden door een onderneming aan haar personeel in het kader van een duidelijk maatschappelijk doel en niet als een vergoeding voor geleverde prestaties.

De aard van deze cadeaucheques wordt buiten beschouwing gelaten. Ze kunnen dus toegekend worden onder de vorm van cadeaubonnen, boekenbonnen, cinemacheques, aankoopbonnen, enz. Voor sport- en cultuurcheques die na 1 juli 2006 werden uitgegeven gelden bijzondere vrijstellingsvoorwaarden.

Te downloaden documenten :