Actualiteit

Ecocheques Geslaagd doorgangsexamen

(08/12/2011)

Resultaten van de mistery visits in de winkels:

  • De grote meerderheid van de bezochte winkels leeft de regels na
  • Na de 3de controle blijven slechts 4 winkels de lijst van ecologische producten en diensten niet respecteren

VIA, de vereniging van cheque-uitgevers, heeft samen met de Nationale Arbeidsraad (NAR) een onafhankelijke instantie gevraagd om het ecochequesysteem te evalueren. Tussen april en september 2011 werden er mystery visits georganiseerd in de verkooppunten die ecocheques aanvaarden, dit om het naleven van de lijst van ecologische producten en diensten te stimuleren. De communicatiecampagne rond de controle die bij de handelaren zou plaatsvinden, heeft een positieve impact gehad: amper 4 winkels bleven na de 3de controle zondigen tegen de lijst van ecologische producten en diensten.

Persbericht lezen

VIA Reactie op de houding van Comeos

(15/09/2011) 

VIA (Voucher issuers association) wenst enkele uitingen in de pers eerder deze week door Dominique Michel, voorzitter van Comeos, recht te zetten en een standpunt in te nemen rond het feit dat men zich rechtstreeks tot de klanten van de VIA-leden richt om druk uit te oefenen in het kader van een commerciële onderhandeling.

  • We herinneren eraan dat het Comeos is dat aan de basis ligt van het wetsvoorstel dat door Vincent Van Quickenborne werd ingediend en dat grotendeels de vereisten van het systeem heeft opgesteld. In 2010 maakte de dematerialisatie van de elektronische maaltijdcheques deel uit van de 5 strategische beleidsassen van de federatie.
  • Ondertussen hebben de uitgevers de afgelopen 4 jaren tientallen miljoenen euro geïnvesteerd in de ontwikkeling van deze oplossing, die de grootdistributiesector een besparing zal opleveren van – naar eigen zeggen – ruim 25 miljoen euro per jaar.
  • Er lopen momenteel onderhandelingen met elk van de grootdistributiespelers en deze onderhandelingen vinden plaats in een constructief klimaat.
  • De door de uitgevers voorgestelde oplossingen lijken de meeste spelers te overtuigen, aangezien duizenden handelaren (franchisehouders, buurtwinkels, horeca,…) al bevestigd hebben te zullen intekenen, omdat ze van oordeel zijn dat de voorgestelde voorwaarden redelijk zijn in verhouding tot de meerwaarde die de kaart met zich meebrengt.

Persbericht lezen