Wie
is VIA?

Voucher Issuers Association is een vereniging zonder winstoogmerk met maatschappelijke zetel te Brussel. De vereniging heeft tot doel:

  • de beroepsbelangen van haar leden te verdedigen;
  • ze te vertegenwoordigen in gesprekken met nationale en internationale overheden;
  • de creatie, het gebruik, de productie, de beveiliging, de valorisatie, de uitgifte en de distributie van “cheques en instrumenten, materieel of elektronisch, uitwisselbaar voor specifieke goederen of diensten”, hierna genoemd de “cheque-instrumenten”, op nationaal en internationaal niveau te onderzoeken en te testen.

Haar voornaamste rol betreft de verdediging van de beroepsbelangen van haar leden, t.t.z. de handelsondernemingen die gezeteld zijn in België en die in hoofdzaak al dan niet materiële cheques en instrumenten, die uitwisselbaar zijn voor specifieke goederen en diensten, uitgeven en commercialiseren.

De vereniging organiseert en neemt deel aan alle werken, enquêtes, conferenties, vergaderingen of congressen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de producten en diensten die haar leden aanbieden, en dat met haar eigen vertegenwoordigers, ofwel door een beroep te doen op speciaal aangeduide en goedgekeurde mandatarissen.

De maaltijdcheque, een ecosysteem dat sterk verankerd is in de Belgische consumptie

Historiek:

Datum en oprichtingsomstandigheden van APETR + referentie december 2008:
De “Association Professionnelle des Emetteurs de Titres Repas” (A.P.E.T.R.) wordt Voucher Issuers Association (V.I.A.) en neemt nieuwe statuten aan.

Organigram van VIA

  • Voorzitter van de Raad van beheer: Philippe Symons
  • Bestuurders: Olivier Bouquet, Jean-Louis Van Houwe
  • Directeur: Jean-Bernard Trussart

Gewone Algemene Vergadering: Elke 3de vrijdag van de maand maart.

Leden van VIA

  • Edenred
  • Sodexo
  • Monizze