Ecocheque

De ecocheque, een innovatief systeem ten dienste van duurzame ontwikkeling en ecologisch verantwoord gedrag in België

Een opwaartse spiraal, zowel op economisch als ecologisch vlak
Milieubescherming is een cruciale uitdaging in België.
Ecocheques bieden een antwoord dat enerzijds de koopkracht van werknemers verhoogt en anderzijds het gedrag van de consumenten beïnvloedt om meer ecologische producten en diensten te kopen die rechtstreeks of onrechtstreeks een positieve impact hebben op onze planeet.
Het gaat om een systeem dat alle actoren, werkgevers, werknemers en handelaars bewust maakt voor de vermindering van het broeikaseffect.
De voornaamste domeinen die door deze cheques worden gedekt, zijn:

  • producten die energie of water besparen: spaarlampen, bepaalde huishoudtoestellen met laag energieverbruik, installatie van warmtepompen, kranen met geïntegreerde spaarfunctie, enz.
  • voorzieningen die het afvalbeheer ten goede komen
  • tuinproducten
  • vervoermiddelen, door de promotie van het openbaar vervoer, de fiets, enz.

Een innovatief instrument dat aansluit bij het duurzame ontwikkelingsbeleid van ondernemingen
De werkgevers (106.000) die het systeem van ecocheques gebruiken en financieren, beschikken over een echt motivatie-instrument voor hun personeel, dat hen een positief imago geeft dankzij hun milieuengagement.

Maatschappelijk en ecologisch voordeel met een constant succes in België
Ecocheques geven 2 miljoen werknemers een concrete koopkracht, die twee jaar geldig blijft voor dagelijkse aankopen en duurzame investeringen.

De ecocheque heeft een bewezen positieve invloed op het aankoopgedrag van de consument in België. Dankzij de ecocheques hebben meer dan de helft van de werknemers die ecocheques ontvangen, meer aandacht voor milieubelangen (van 39% in 2017 naar 54% in 2019). In slechts twee jaar tijd is er significante toename van 15%. De impact van het bezit van ecocheques op het aankoopgedrag van de consumenten werd recent door de Universiteit Hasselt en Indiville cvba onderzocht.

Op basis van de CO2Logic-studie van 2019 wordt geschat dat het gebruik van eco-cheques gedurende het jaar 2019 heeft geleid tot een geschatte CO2-besparing van 274.000 tCO2. Dit laatste komt overeen met een 11,6 miljoen trajecten Brussel-Oostende met de wagen of de jaarlijkse emissies van 22.573 Belgen. Het vertegenwoordigt 0,23% van de jaarlijkse totale emissies van België en heeft een maatschappelijke kost van 21 – 42 miljoen euro.

Garantie op het juiste gebruik van de cheques in de nationale economie
Ecocheques hebben een dubbele impact op de Belgische economie: ze zijn jaarlijks goed voor een extra omzet van meer dan 318 miljoen euro in 11.000 sterk uiteenlopende verkooppunten:

  • Hun bedrag wordt volledig uitgegeven in België en in de officiële economische circuits, in een relatief korte termijn (bepaald door de wet).
  • Ze bieden vanuit macro-economisch oogpunt een sterke meerwaarde dankzij de economische sectoren waarin ze worden uitgegeven.

Ecocheques worden in de meeste gevallen uitgegeven in elektro- en hi-fi winkels, in doe-het-zelfzaken maar ook fietsen en biologische voeding staan in de top tien van meest gekochte producten. Bovendien wordt 41 procent van de ecocheques gebruikt in buurtwinkels en 49 procent in gespecialiseerde zaken.

Reële steun voor de groene economie
Aankopen uitgevoerd door middel van ecocheques maken het mogelijk om een aanzienlijke hoeveelheid CO₂ te besparen: ruim 229.797 ton CO₂ in 2018! (schatting voor 2019: 274.000 ton CO₂)
Deze aankopen ten gunste van het milieu kaderen in een groene economie die zowel door de politieke wereld als door een steeds groter aantal burgers en ondernemingen wordt ondersteund.

Conclusie
De ecocheque is een erg gewaardeerd gegeven in België, dat zich jaar na jaar blijft ontwikkelen, zowel op het niveau van de ondernemingen die ze uitdelen als door het aantal gebruikers, de lijst met toegelaten producten en diensten en de lijst met verkooppunten die de cheques aanvaarden.

Te downloaden documenten :