Ecocheque

De ecocheque, een innovatief systeem ten dienste van duurzame ontwikkeling en ecologisch verantwoord gedrag in België

 • Gecreëerd in december 2008 op initiatief van de sociale partners
 • 1,6 miljoen loontrekkenden genieten ervan
 • Meer dan 80.000 bedrijven als klant
 • 232 miljoen euro aan ecocheques gebruikt in 2016
 • Een partnernetwerk van meer dan 10.600 verkooppunten waaronder 4.800 de elektronische ecocheques aanvaarden.
 • Meer dan 1.000 producten en diensten betaalbaar met ecocheques
 • Een gebaar voor de bescherming van de planeet met een jaarlijkse vermindering van ten minste 55.000 ton CO2 (studie CO2logic 2011)

Een opwaartse spiraal, zowel op economisch als ecologisch vlak
Milieubescherming is een cruciale uitdaging in België.
Ecocheques bieden een antwoord dat enerzijds de koopkracht van werknemers verhoogt en anderzijds het gedrag van de consumenten beïnvloedt om meer ecologische producten en diensten te kopen die rechtstreeks of onrechtstreeks een positieve impact hebben op onze planeet.
Het gaat om een systeem dat alle actoren, werkgevers, werknemers en handelaars bewust maakt voor de vermindering van het broeikaseffect.
De voornaamste domeinen die door deze cheques worden gedekt, zijn:

 • producten die energie of water besparen: spaarlampen, bepaalde huishoudtoestellen met laag energieverbruik, installatie van warmtepompen, kranen met geïntegreerde spaarfunctie, enz.
 • voorzieningen die het afvalbeheer ten goede komen
 • tuinproducten
 • vervoermiddelen, door de promotie van het openbaar vervoer, de fiets, enz.

Een innovatief instrument dat aansluit bij het duurzame ontwikkelingsbeleid van ondernemingen
De werkgevers (meer dan 80.000) die het systeem van ecocheques gebruiken en financieren, beschikken over een echt motivatie-instrument voor hun personeel, dat hen een positief imago geeft dankzij hun milieuengagement.

Maatschappelijk en ecologisch voordeel met een constant succes in België
Ecocheques geven 1,6 miljoen werknemers een concrete koopkracht, die twee jaar geldig blijft voor dagelijkse aankopen en duurzame investeringen.

Volgens een studie van Listen (oktober 2012) gaven de deelnemers aan “dat ecocheques hen in staat stellen om aankopen te doen waarvoor ze normaal geen budget zouden hebben.”

De begunstigden kunnen met hun ecocheques niet om het even wat aankopen.
Uit een studie van IPSOS (2010) blijkt dat:

 • 83% van de werknemers waardeert dat hun werknemer bovenop hun loon ecocheques uitdeelt
 • 78% in de toekomst ecocheques wil blijven ontvangen
 • 60% van de werknemers ervan overtuigd is dat ecocheques verantwoordelijke aankopen effectief aanmoedigen.

Garantie op het juiste gebruik van de cheques in de nationale economie
Ecocheques hebben een dubbele impact op de Belgische economie: ze zijn jaarlijks goed voor een extra omzet van 232 miljoen euro in 10.600 sterk uiteenlopende verkooppunten:

 • Hun bedrag wordt volledig uitgegeven in België en in de officiële economische circuits, in een relatief korte termijn (bepaald door de wet).
 • Ze bieden vanuit macro-economisch oogpunt een sterke meerwaarde dankzij de economische sectoren waarin ze worden uitgegeven.

Ecocheques worden in de meeste gevallen uitgegeven in elektro- en hi-fi winkels, in doe-het-zelfzaken maar ook fietsen en biologische voeding staan in de top tien van meest gekochte producten. Bovendien wordt 41 procent van de ecocheques gebruikt in buurtwinkels en 49 procent in gespecialiseerde zaken.

Reële steun voor de groene economie
Aankopen uitgevoerd door middel van ecocheques maken het mogelijk om een aanzienlijke hoeveelheid CO₂ te besparen: ruim 55.000 ton CO₂ in 2012!
Deze aankopen ten gunste van het milieu kaderen in een groene economie die zowel door de politieke wereld als door een steeds groter aantal burgers en ondernemingen wordt ondersteund.

Conclusie
De ecocheque is een recent maar erg gewaardeerd gegeven in België, dat zich maand na maand blijft ontwikkelen, zowel op het niveau van de ondernemingen die ze uitdelen als door het aantal gebruikers, de lijst met toegelaten producten en diensten (meer dan 1.000 producten tot nu toe) en de lijst met verkooppunten die de cheques aanvaarden.
Dit systeem sluit perfect aan bij een dynamiek van langetermijneducatie en sensibilisering met het oog op verschillende ecologische en economische verbruikskeuzes die steeds meer groene jobs creëren.

Te downloaden documenten :