koopkrachtpremieDe koopkrachtpremie is een nieuwe maatregel die door de Belgische regering is ingevoerd om Belgische werknemers te ondersteunen bij de huidige economische uitdagingen. Deze premie heeft tot doel de consumptie te stimuleren door werknemers een extra bedrag te geven om te besteden binnen het bestaande acceptatienetwerk van maaltijdcheques en ecocheques.

De koopkrachtpremie is ingevoerd bij wet van 16 maart 2023. Deze wet voorziet dat werkgevers een premie tot €750 per jaar kunnen toekennen aan hun werknemers in de vorm van cheques. De koopkrachtpremie kan worden gebruikt binnen een specifiek netwerk voor de betaling van maaltijden of kant-en-klare voedingsmiddelen, of voor de aankoop van producten of diensten met een ecologisch karakter die zijn opgenomen in de lijst van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 die is gesloten binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR).

De koopkrachtpremie is een facultatieve maatregel, wat betekent dat werkgevers niet verplicht zijn deze aan hun werknemers toe te kennen. Als een werkgever echter besluit om deze premie in te voeren, moeten er bepaalde regels worden gevolgd.

De cheques die worden uitgegeven in het kader van de koopkrachtpremie moeten worden uitgegeven door bedrijven die zijn erkend door de Belgische regering.

De koopkrachtpremie wordt verstrekt in de vorm van cheques onder de volgende voorwaarden:

Vrijstellings voorwaarden

 • Geen vervanging
  De koopkrachtpremie mag niet worden toegekend ter vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enige ander voordeel of aanvulling op het voorgaande.
 • Cumulatieve voorwaarden
  De toegekende koopkrachtpremie is onderworpen aan een speciale bijdrage van 16,5% ten laste van de werkgever. Aangezien deze premie als uniek en uitzonderlijk wordt beschouwd met een maximumbedrag van €750, dient het uitgesloten te worden van het loonbegrip om het nettovoordeel voor de werknemer te verhogen en de loonkost voor de werkgever te beperken.
 • Collectieve of individuele overeenkomst
  Het toekennen van de koopkrachtpremie in bedrijven die goede resultaten hebben behaald tijdens de crisis moet worden geregeld door een collectieve arbeidsovereenkomst op sectorniveau of op ondernemingsniveau. Als een dergelijke overeenkomst niet kan worden gesloten bij gebrek aan vakbondsvertegenwoordiging of wanneer het gaat om een categorie van personeel die doorgaans niet wordt gedekt door een dergelijke overeenkomst, kan de toekenning worden geregeld door een individuele overeenkomst.
  Indien een dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten op het niveau van een paritaire commissie, moet deze, om juridisch geldig te zijn, twee definities bevatten die respectievelijk gebaseerd zijn op de hoge winsten in 2022 en op de uitzonderlijk hoge winsten in 2022, waarbij de bedrijven worden afgebakend waar goede resultaten zijn behaald tijdens de crisis. De koopkrachtpremie, met een maximumbedrag van 500 euro, kan alleen worden toegekend in die bedrijven die hoge winsten hebben behaald in 2022. In bedrijven waar uitzonderlijk hoge winsten zijn behaald in 2022, kan de koopkrachtpremie oplopen tot maximaal €750.
  Als er op ondernemingsniveau een collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten, wordt er een rechtvaardiging toegevoegd waaruit blijkt dat het bedrijf goede resultaten heeft behaald tijdens de crisis.
 • Toekenningsperiode van de koopkrachtpremie
  De koopkrachtpremie kan pas worden uitgegeven vanaf 1 juni 2023 tot en met 31 december 2023.
  De papieren koopkrachtpremie vermeldt duidelijk dat deze geldig is tot en met 31 december 2024.
 • Vermelding van de nominale waarde
  De collectieve arbeidsovereenkomst of de individuele overeenkomst vermeldt de maximale nominale waarde van de koopkrachtpremie, met een maximumbedrag van €10 per cheque indien deze in papieren vorm wordt toegekend. Het maximale bedrag dat door de werkgever wordt toegekend, mag niet hoger zijn dan €750 per werknemer.
 • Op naam van de werknemer
  De koopkrachtpremie wordt op naam van de werknemer verstrekt; deze voorwaarde wordt geacht te zijn vervuld als de toekenning en de relevante gegevens (totaalbedrag van de koopkrachtpremie) worden vermeld op de individuele rekening van de werknemer, overeenkomstig de regelgeving betreffende het bijhouden van sociale documenten.
 • Geldigheid en gebruik
  De koopkrachtpremie is geldig tot 31 december 2024, ongeacht wanneer deze is toegekend. De koopkrachtpremie vermeldt ook de datum waarop deze is uitgegeven. Deze kan worden uitgegeven tot 31 december 2023.
 • Heractivering
  De werknemer kan binnen drie maanden na het verstrijken van de koopkrachtpremie een eenmalig verzoek indienen bij de uitgever om de premie te reactiveren. De heractivering van de koopkrachtpremie heeft een geldigheidsduur van drie maanden.
 • Aanvaardingsnetwerk (vanaf 1 juni 2023)
  De toegekende koopkrachtpremie is geldig in de bestaande acceptatienetwerken van de maaltijd en ecocheques.
 • Welke aankopen ?
  De koopkrachtpremie kan worden gebruikt voor de volgende aankopen:
  • Betaling van maaltijden of kant-en-klare voedingsmiddelen (maaltijdcheques)
  • Aankoop van producten of diensten met een ecologisch karakter zoals vermeld in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 gesloten binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR) (www.myecocheques.be)
 • Geen omruiling voor geld
  De koopkrachtpremie kan gedeeltelijk of volledig niet worden ingewisseld voor contant geld.
 • Maximaal bedrag
  Het totale bedrag van de toegekende koopkrachtpremie door de werkgever mag niet hoger zijn dan €750 per werknemer.
 • Sanctie
  Koopkrachtpremies die worden toegekend zonder naleving van alle bovengenoemde voorwaarden zullen onderworpen zijn aan sociale zekerheidsbijdragen en belastingen.
 • Vorm van de koopkrachtpremie
  De koopkrachtpremie kan in elektronische en in papieren vorm worden uitgegeven. De elektronische koopkrachtpremie moet bovendien aan de volgende aanvullende voorwaarden voldoen:
  • Het aantal uitgegeven cheques voor de elektronische koopkrachtpremie en het bedrag ervan moeten op het loonbrief vermeld worden.
  • alvorens de elektronische koopkrachtpremie te kunnen gebruiken moet de werknemer kennis kunnen nemen van het saldo, alsook van de geldigheidsduur van de koopkrachtpremie die hem werd geleverd en die nog niet gebruik werd;
  • De keuze voor de elektronische koopkrachtpremie wordt gemaakt via een collectieve arbeidsovereenkomst of een individuele overeenkomst.
  • De elektronische koopkrachtpremie kan alleen worden verstrekt door een erkende uitgever. Indien deze uitgever zijn erkenning verliest of failliet gaat, blijft de koopkrachtpremie geldig tot de vervaldatum.
  • Het gebruik van de elektronische koopkrachtpremie mag geen kosten met zich meebrengen voor de werknemer, behalve in geval van verlies of diefstal.
 • Uitgever van de cheque Enkel erkende uitgevers in België (Edenred, Monizze en Sodexo)

Te downloaden documenten :